1. ระบุอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนครั้งแรก เพื่อค้นหาข้อมูล
          2. คลิก ตรวจสอบรายชื่อบทความที่ต้องการแจ้งชำระเงิน
          3. คลิก แจ้งโอน
          4. กรอกข้อมูล และแนบหลักฐานการชำระเงิน กดยืนยันการแจ้งโอน
          5. ผู้ประสาน แจ้งยืนยันการชำระเงิน ทางอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน

           ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา บัญชีเลขที่ 459-0-50454-5 เงินค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ นวัตกรรมอาคาร ๒๕๕๙

@


Copyright © 2016
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์